H-MN: Kurssi alkoi luontevasti johtamisen ja hyvän johtajan ominaisuuksien pohtimisella.  Pohdinnat johtivat hyvin aiheeseen ja samalla tuli selväksi, että kaikilla on jokin kokemus johtajuudesta. Ihmisten mielipiteet hyvästä johtajasta vaihtelevat. Tämä kiteytti ajatusta johtamisen kontekstuaalisuudesta ja situationaalisuudesta. Samalla selvenee mielestäni rationaalisuuden käsite. On mielestäni selvää, että johtamiseen liittyy rationaalisuutta siinä mielessä, että pyritään systemaattisesti toimimaan jonkin tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Toisaalta, kuten huomautettiin, rationaalisuus on vain yksi ihmisen ominaisuuksista ja johtamiseen liittyy monien muiden hyvin epärationaalistenkin toimintojen vaikutteita (esimerkiksi tunteita, kiirettä, nälkää). Myös nykyään suositut affektiteoriat ovat varmasti mielenkiintoisia johtamisen näkökulmasta.  Johtaminen voi siis olla myös hyvin epärationaalista. Epärationaalisten vaikutteiden ja esimerkiksi johtajan tunnetaitojen tutkiminen on ymmärrettävästi vaikeampaa kuin selitettävissä olevan rationaalisen toiminnan tutkiminen. Tällaista toimintaa on vaikeampaa kuvata tai sanottaa. Mielestäni on luontevaa ajatella sosiaalipsykologia johtamisen emotieteeksi. Omista näkökulmistani juuri taustalla vaikuttava psykologia ja sosiaalisen käyttäytymisen lainalaisuudet ovat erityisen mielenkiintoisia. Toisaalta olen tällä kurssilla oppiakseni erityyppisiä katsontakantoja johtajuuteen, siksi odotan minulle vieraamman kauppatieteellisen, tulosvastuullisen näkökulman johtavan minua sopivasti oman mukavuusalueeni ulkopuolelle ja uuden oppimiseen.

Oppimistavoitteet toteutuivat mielestäni luennoilla hyvin. Vaikka olen opiskellut psykologiaa, positiivisen psykologian käsite oli minulle uuden tuntuinen. Ymmärsin kyllä mitä sillä tarkoitetaan, mutta mielenkiinnosta tarkastelin tätä termiä ja sen historiallista syntyä hiukan lisää. Itse olen aina käsittänyt psykologian kokonaisuudeksi, en ole erotellut mielessäni sairauksien parantamistavoitteita ja voimavarojen kehittämistä. Keskittyminen positiiviseen psykologiaan, yksilön vahvuuksien tarkastelun mielessä suhteessa heikkouden ja ongelmien tarkasteluun, asettuu kieltämättä luontevasti johtamisen teorioiden taustalle.

Emme tainneet juurikaan sivuta erilaisia persoonallisuusteorioita luennoilla. Psykologian opinnoista erilaiset teoreettiset näkökulmat ovat kuitenkin melko tuttuja. Enemmän pohdin oppimistavoitteita lukiessani teorioiden vaikututusta johtamiseen ja organisaatioiden toimintaan. Erilaisilla teorioilla ja niihin perustuvilla kuvauksilla voi varmasti olla annettavaa. Toisaalta täytyy muistaa, ettei niihin kannata varmasti lukkiutua liikaa, ettei joitain voimavaroja jää käyttämättä ja ihmiset jää täyttämään heille varattua roolia, vaikka heillä olisi mahdollisesti muutakin annettavaa. Työelämän kannalta sopivasti törmäsin sattumalta esimerkiksi tällaiseen testiin. http://duunitori.fi/tyyppitesti/. Testi oli mielestäni yllättävän hyödyllisen tuntuinen.

KN: Ensimmäiseen luentoon lisämateriaaliksi osoitettu TED talk antoi ajattelemisen aihetta, tosin melko epäeettiseen suuntaan. Esityksessä James Geary puhui metaforista, niiden toimintaperiaatteista ja käytöstä esimerkiksi kirjallisuudessa ja kuvatessa pörssikursseja. Kuulijan mieleen saadaan luotua elävä kuva hänelle aivan tuntemattomastakin aiheesta metaforan avulla. Esimerkkinä Geary käytti metaforia Julia on aurinko, hän on kuuma ja hänen huulensa ovat kuin tulivuori (Julia is the sun, she is hot ja her lips are like a volcano).

Jos ajattelemme johtamista alaisten manipuloimisena, antaa psykologia meille monia mahdollisuuksia hienovaraiseen ja melko huomaamattomaan ohjailuun.

Kielitoimiston määritelmä manipulaatiolle:

manipuloida62

1. käsitellä, liikuttaa t. muokata käsin. Nivelen manipuloiminen lääk.

2. käsitellä vilpillisesti t. omavaltaisesti, peukaloida; muokata t. ohjailla mieliä haluttuun suuntaan. Manipuloi tutkimusaineistoa saadakseen sopivan tuloksen. Puolitotuuksilla lukijoitaan manipuloiva lehti.

Määritelmä antaa meille selkeän kuvan manipuloinnin epäeettisyydestä. Metaforat toimivat yhtenä esimerkkinä manipuloinnin mahdollisista välineistä. Toisena voidaan ajatella behavioristista ehdollistumisen teoriaa, positiivisin tai negatiivisin ärsykkein. Psykologisia teorioita ja niiden peruskuvauksia löytyy muutamassa sekunnissa kaikkien käyttöön. Kuka vain voi yrittää manipuloida sinua. Tästä ajatuskulusta sainkin aivan uuden tavan tarkastella aiempia kokemuksiani johtajista ja omasta roolistani opettajana ja kasvattajana. Missä onkaan raja tehokkaan johtamisen ja ihmisten manipuloinnin välillä?

Lähteet:

http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/netmot.exe?motportal=80

Kielitoimiston sanakirja. 2014. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 35. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. URN:NBN:fi:kotus-201433, ISSN 2323-3370. Verkkojulkaisu HTML. Päivitettävä julkaisu. Päivitetty 11.11.2014 [viitattu 16.11.2015].

 

Oppimistavoitteet

  • ymmärrät käsitteiden 'johtaminen' ja 'organisointi' merkityksen
  • osaat selittää miksi identiteetti ja rationaalisuus ovat keskeisiä käsitteitä
  • osaat havainnollistaa miten psykologia liittyy organisaatiokäyttäytymiseen
  • osaat kuvailla erilaisia persoonallisuusteorioita
  • osaat selittää mitä positiivinen psykologia on ja miten se vaikuttaa